Begeleiding

De begeleiding vindt plaats bij u thuis.

Wanneer kinderen ergens moeite mee hebben, bestaat het gevaar dat zij het plezier verliezen in hetgeen ze moeilijk vinden. Om die reden is het van belang om kinderen succeservaringen op te laten doen. Kinderen moeten (weer) inzien dat ze het wel kunnen. Tijdens de begeleidingssessies wordt daarom zoveel mogelijk concreet, inzichtelijk materiaal gebruikt.

Mogelijkheden begeleiding:

  • 1 sessie per week van 45 minuten
  • 2 sessies per week van 30 minuten

Bovenstaande opties zijn standaard. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn hiervan af te wijken. De begeleidingsduur is afhankelijk van de concentratieboog van uw kind, uw wensen als ouder/verzorger en het beoogde programma.

Inhoud sessie:

  • bespreken van vorige sessie en het (indien van toepassing) gemaakte huiswerk
  • instructie nieuwe oefenstof
  • inoefenen
  • Eventuele huiswerkopdracht bespreken

Ondersteuning in de volgende vakken:

Rekenen
Spelling
Technisch lezen
Begrijpend lezen

Ook bij dyslexie en dyscalculie.