Bijles Engels

Engels, een wereldtaal of een wereldprobleem?

Er kunnen zich verschillende redenen voordoen waarbij bijles Engels gewenst kan zijn. Het kan gaan om een kleiner (tijdelijk) probleem, wat door middel van een periode van extra aandacht opgelost kan worden. Het kan echter ook gaan om een groter (wellicht permanent) probleem wat niet in korte tijd kan worden opgelost, maar wat met extra ondersteuning zo draagelijk mogelijk kan worden gemaakt.

Dyslexie en Engels

Met name dyslectische leerlingen hebben vaak te maken met stuikelblokken als een stukje voorlezen, oefeningen maken in het werkboek, woordjes leren, een stukje schrijven, geschreven werk op fouten controleren en het inprenten van de onregelmatige werkwoorden (Van Berkel, 2006).
Tijdens de bijles Engels kan de leerling hiermee geholpen worden. Daarnaast bestaat de bijles Engels voor een belangrijk deel uit het voorbereiden van de toetsen. Door samen met de leerling de leerstof door te nemen, moeilijkheden uit te leggen en te oefenen, wordt het zelfvertrouwen vergroot en dit resulteert meestal al snel in betere cijfers.

Domeinen Engels:

  • Leesvaardigheid
  • Woordenschat
  • Luitster- en kijkvaardigheid
  • Gespreksvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid

Ook wanneer er problemen zijn in slechts een of enkele van de domeinen kan bijles Engels worden ingezet.

Niveaubepaling en instaptoets

Het Europees Referentiekader onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing.

In de afbeelding wordt duidelijk dat het voortgezet onderwijs verschillende
(eind)niveaus
verlangt. Het kan voorkomen dat een leerling bijvoorbeeld toetsen
krijgt op niveau B1 of B2 maar nog niet voldoende beheersing heeft over niveau A2. Wanneer dat het geval is, zal tijdens de bijles Engels ook gewerkt worden aan het
verhogen van het niveau. Om het huidige niveau te bepalen zal daarom aan het
begin van een traject eerst een niveaubepaling worden gedaan door middel van een
instaptoets.