Bijles Nederlands

Door samen met de leerling terug te gaan naar waar het mis ging, krijgt de leerling de kans de draad weer op te pakken.

Lezen, schrijven, spreken, luisteren, fictie en literatuur. Het vak Nederlands beslaat een breed terrein. Echter, in de praktijk blijkt dat veel leerlingen vastlopen op het onderdeel schrijven en/of lezen. Met behulp van bijles Nederlands kunnen beide problemen grondig worden aangepakt.

Schrijven

Spelling
In de spelling van onze taal komt een aantal typen fouten relatief vaak voor. Daarbinnen is een top drie aan te wijzen: de verdubbeling, de verenkeling en het schrijven van -d/-t. Deze drie typen zijn goed voor 75% van alle fouten in spellingstoetsen. Hulp bij (hardnekkige) spellingsproblemen (soms in combinatie met ernstige leesproblemen) is voor veel leerlingen een uitkomst en maakt ook een belangrijk deel uit van de behandeling van leerlingen met dyslexie.

Grammatica
Binnen de grammatica zien we als grootste struikelblokken het 'taalkundig ontleden' en het 'redekundig ontleden'. Het taalkundig ontleden houdt zich bezig met de woordsoorten zoals de zelfstandige naamwoorden, voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden. Het redekundig ontleden richt zich op het benoemen van zinsdelen zoals de persoonsvorm, het lijdend voorwerp en de bijwoordelijke bepaling.
Uit de praktijk blijkt dat veel leerlingen het overzicht zijn kwijtgeraakt. Wanneer dit gebeurt, stagneert vaak ook de opname van nieuwe onderdelen. Door samen met de leerling terug te gaan naar waar het mis ging, krijgt de leerling de kans de draad weer op te pakken.

Lezen

Lezen ofwel leesvaardigheid beslaat een groot deel van het examen. Het heeft te maken met tekstbegrip, leesstrategieen, filteren van belangrijke informatie, woordenschat en technisch lezen. Door deze vaardigheden te oefenen bereid je je goed voor op het examen of tentamens leesvaardigheid.