Rekenen

Veel leerlingen in het Voortgezet Onderwijs of Middelbaar Beroepsonderwijs hebben moeite met rekenen. Meestal komt dit omdat kennis is weggezakt of doordat zij bepaalde onderdelen nooit helemaal goed hebben begrepen. Door terug te gaan naar de basis en van daaruit weer op te bouwen zul je zien dat ook jij het kunt!

Het vak rekenen bestaat uit vier domeinen:
Getallen
Verhoudingen
Meten & Meetkunde
Verbanden

Referentieniveaus rekenen:

1F basisonderwijs
2F VMBO, MBO niveau 1, 2 en 3
3F HAVO, VWO, MBO niveau 4

Op dit moment is de bijles gericht op niveau 1F en 2F. In de toekomst zal hier niveau 3F bijkomen. Tijdens de bijles Rekenen wordt gekeken welke onderdelen extra
oefening nodig hebben. Daar gaan we vervolgens mee aan de slag.

Mogelijkheden:

  • 1x, 2x of 3x per week een uur bijles

  • Workshop rekenen van 1 of 2 dagdelen (1 domein wordt uitgebreid behandeld)

  • Specifieke wensen in overleg

Wiskunde

Waar de meeste mensen zich bij rekenkundige vraagstukken nog wel wat voor
kunnen stellen, wordt dat bij wiskunde vaak al een stuk lastiger. Het komt aan op
inzicht. Eigenlijk kun je wiskunde het beste zien als een puzzel. Je zoekt uit hoe het werkt en als je dat weet dan is het ineens zo moeilijk niet meer.

Kernvak

In het voortgezet onderwijs is wiskunde een kernvak. Erg belangrijk dus om daar een zo goed mogelijk cijfer op te halen. Tijdens de bijles wiskunde ga ik proberen jou daarmee te helpen. Door steeds samen naar een nieuw hoofdstuk te kijken en hiermee te oefenen, bereid jij je zo goed mogelijk voor op de komende toets.

Mogelijkheden:

Voor de bijles Wiskunde richt ik mij op het VMBO leerjaar 1 t/m 4, HAVO
leerjaar 1, 2, 3 en VWO leerjaar 1 en 2
.