Remedial Teaching

De taak van de Remedial Teacher is om te onderzoeken wat het probleem is, waar het probleem ontstaat en welke onderwijsbehoefte het kind nodig heeft.

Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die pedagogisch en/of didactische hulp nodig hebben. Het kan zijn dat kinderen door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem of stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar er kan ook RT gegeven worden leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, want ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken.

Remedial Teaching in het kort:

  • individuele begeleiding
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediering, evaluatie
  • doelgericht werken in behapbare stappen samen met de leerling
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerproblemen te kunnen omgaan
  • zorgdragen voor succeservaringen
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen (ouder/verzorger, school, eventuele andere hulpverleners)

Ondersteuning in de volgende vakken:

Rekenen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Engels

Ook bij dyslexie en dyscalculie.