Subsidie

In sommige gevallen heeft u recht op vergoeding.

Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waarin u de hulp van een particuliere remedial teacher niet zelf hoeft te betalen:

  • Er is sprake van een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee de Remedial Teacher ingehuurd kan worden.    

Vergoedingsregelingen

Wanneer u niet in staat bent één van mijn diensten zelfstandig te betalen, kunt u mogelijk gebruik maken van een vergoedingsregeling.

Ik raad u aan te informeren bij uw gemeente en uw ziektekostenverzekering. Met name bij de gemeente zijn er soms verschillende subsidiepotjes waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. De regelingen kunnen per gemeente verschillen en u zult aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

De volgende subsidiepotjes kunnen u wellicht helpen:

  • Sociaal Participatiefonds
    Vergoeding voor bijvoorbeeld schoolactiviteiten, cursussen, contributie sportvereniging, zwemles.
  • Stichting Leergeld
    Vergoeding voor de kosten van activiteien op het gebied van onderwijs, cultuur of welzijn.
  • Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
    Geeft bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de Provincie Groningen.