Tarieven

Remedial Teaching

Intake gesprek

Gratis en vrijblijvend

Pedagogisch/Didactisch onderzoek
(Incl. verslaglegging onderzoek, handelingsplan en tussen- en eindevaluatiegesprek)

Max. € 200,-

1 sessie per week van 45 min. begeleiding

€ 37,- p/w

2 sessies per week van 30 min. begeleiding

€ 47,- p/w

Reiskosten

€ 0,20 p/km


De afgesproken lestijden zijn bindend omdat deze tijd voor uw kind gereserveerd is. Bij ziekte of andere dringende reden dient men de rt'er zo spoedig mogelijk te berichten, zodat een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.