Typecursus kids

Blind leren typen, je hebt er je leven lang plezier van.

 • De leukste typecursus voor kinderen
 • 12 gezellige groepslessen, onder deskundige begeleiding
 • Er wordt gewerkt vanuit een online typeprogramma
 • Uitdagende typespelletjes
 • Voordelig geprijsd
 • Na 12 lessen volgt een examen
 • Er is een aangepast programma voor kinderen met dyslexie en 1-handig typen


Waarom is leren typen zo belangrijk?

Kinderen doen steeds meer met de computer, ook voor school. Dan is het natuurlijk erg handig als ze snel, blind en met 10 vingers kunnen typen. Bovendien heeft onderzoek (Radboud Universiteit) aangetoond dat blind leren typen er niet alleen voor zorgt dat je veel sneller bent, maar dat je je ook veel beter kunt concentreren op de inhoud van de tekst. Dat kan leiden tot betere schoolresultaten.

Hoe werkt het?

Er zijn 12 groepslessen onder begeleiding van mij als GigaKids typedocent. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dankzij de persoonlijke aandacht tijden de lessen kan gelet worden op de juiste vingerzetting en houding (dit kan o.a. helpen om RSI te voorkomen).

Elk kind krijgt een uniek wachtwoord waarmee het kan inloggen op de GigaKids website. Op de site maakt het kind de oefeningen, waarbij het programma bijhoudt welke oefeningen gedaan zijn, hoeveel fouten gemaakt zijn en met welke snelheid het kind typt. De docent kan zo de vorderingen goed volgen en elk kind goed begeleiden.

Thuis oefenen de kinderen ongeveer 15 minuten per dag. Daarvoor is een computer met internet nodig.

Mogelijkheden:

 • Typecursus standaard

Deze typecursus is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8 en VO brugklas. De typecursus bestaat uit 12 lessen van 45 minuten en een examen. Daarnaast maken de kinderen thuis huiswerkopdrachten (max. 15 minuten per dag). De cursus kan zowel in groepsverband op locatie gegeven worden als individueel bij u thuis.

 • Typecursus extra

Deze typecursus is bedoeld voor kinderen van groep 5 en voor kinderen met dyslexie. De typecursus bestaat 12 lessen van 45 minuten en een examen. Daarnaast maken de kinderen thuis huiswerkopdrachten (max. 15 minuten per dag). De cursus kan zowel in groepsverband op locatie gegeven worden als individueel bij u thuis.

Het Extra programma heeft de volgende kenmerken:

 • Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van echte woorden, dus geen onzinwoorden waar dat kan worden voorkomen.
 • De teksten zijn korter.
 • De letters zijn groter.
 • Het is mogelijk om de letters een kleur geven, passend bij de vinger waarmee je moet aanslaan.
 • Het beeld is rustig zonder onnodige afleiding.
 • De drempel om naar een volgende oefening te gaan is lager en kan worden aangepast.

Dyslexie en blindtypen

Voor kinderen met dyslexie is het extra belangrijk om te leren typen. Het komt regelmatig voor dat deze kinderen van school het advies krijgen om te gaan typen als hun schrift slecht is. Om frustratie te voorkomen kan het van belang zijn blind te kunnen typen. Dat gaat sneller en kost minder energie.

Niet iedereen met dyslexie heeft veel moeite met leren typen. Je typt letter voor letter over een tekst heen. Daarom kan het kind ook starten in de standaard versie en als het niet lukt kan alsnog overgestapt worden naar het Extra programma.